Punti Importanti Dwar l-Assentejiżmu

Għeżież ġenituri,

intom obbligati li ċċemplu l-iskola u wara tippreżentaw nota fuq id-djarju li fiha tagħtu raġuni valida kull darba li t-tfal tagħkom ma jattendux l-iskola. Dan irid isir l-ewwel ġurnata li t-tfal jirritornaw lura l-iskola.

Meta l-istudenti jkunu assenti aktar minn tlitt (3) ijiem għandju jiġi ppreżentat ċertifikat mediku fl-ewwel ġurnata li jirritornaw l-iskola t-tfal. Huwa importanti li timtela l-Medical Certificate Record Card għax inkella ċ-ċertifikat ma jiġix validu.

Meta t-tfal ma jattendux skola għax ikunu ma jifilħux ma jingħatax ħowmwerk għad-dar.

Għal iżjed informazzjoni, tistgħu tidħlu hawn.

Grazzi

Ms Claudine

Categories: Classroom News | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: