Jeans Day 2014

Infakkrukom li l-KUNSILL TAL-ISTUDENTI ser jorganizza JEANS DAY għall-istudenti u l-għalliema kollha nhar it-Tlieta 25 ta’ Novembru 2013.

Għal dakinhar BISS l-istudenti huma mistiedna jigu lebsin jeans (minflok il-qalziet jew dublett tal-uniformi), sport shoes u l-flokk tal-PE kit mal-gakketta tal-PE tracksuit.

Kulħadd huwa mitlub jagħti donazzjoni ta’ €1 jew aktar. Il-flus ser jingabru dakinhar stess mill-membri tal-kunsill tal-istudenti bl-għajnuna tal-għalliema. Il-flus kollha se jingħataw lill-CARITAS li tant tagħmel ġid lil dawk fil-bżonn f’Malta.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

P Decelis

Kap tal-iskola

its-jeans-day-2

Categories: Classroom News, School Activities | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: