Il-Borża ta’ San Martin

Għeżież ġenituri

Bħal fis-snin l-imgħoddija, f’Novembru l-iskoala ser terġa’ tipprepara l-borża ta’ San Martin fl-okkażjoni tal-festa ta’ dan il-qaddis.

Din ser tinbiegħ għall-prezz ta’ €4. Jekk jogħġobkom ibagħtu l-flus lill-għalliema sal-Ħamis 30 ta’ Ottubru 2014. Ma jistgħux jiġu aċċettati ordinjiet wara din id-data.

Nitolbu l-għajnuna tagħkom billi tirritornaw il-borża vojta, wara li tkunu lesti minnha sabiex terġa’ tintuża s-sena ta’ wara. Fuq suġġeriment tal-ġenituri qed nissuġġerixxu li l-borża tintbagħat lura b’xi donazzjoni (preserves, laned, bottijiet eċċ). Dawn jingħataw lill-arċipriet sabiex iqassamhom lil xi nies fil-bżonn.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Il-ġenituri Kunsill Skolastiku

borza-san-martin

Advertisements
Categories: Classroom News, School Activities | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: