San Pawl

1. Wara li Ġesu’ tela’ s-sema, l-Appostli xterrdu mad-dinja kollha jwasslu t-tagħlim ta’ Ġesu’ lil kulħadd.

2. L-aktar appostlu li ħadem biex ixerred it-tagħlim ta’ Ġesu’ kien San Pawl. Hu kien imur minn post għal ieħor biex jgħallem fuq Ġesu’.

3. Illum, dawk li bħal San Pawl jitilqu minn pajjiżhom biex jgħallmu fuq Ġesu’ nsejħulhom missjunarji.

4. Fost il-missjunarji hemm ħafna Maltin. Lill-missjunarji aħna ngħinuhom billi nagħtuhom xi flus jew ħwejjeġ, u billi nitolbu għalihom.

Picture

Categories: Digital Literacy | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: